עבירות אלימות במשפט הפלילי

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

למרבה הצער, המתח הכלכלי שאליו פוסעת מדינת ישראל, ביחד עם שאר העולם, מוביל לעלייה ניכרת במקרי האלימות במשפחה. תסכול רב, מתחים הנובעים מהישארות בבית ללא פרנסה או לאור הסגרים וכן שילובם של גורמי מתח אלו יחד עם גורמי מתח אחרים – כל אלו הובילו לעלייה תלולה במספר מקרי האלימות וכן התלונות שהובאו לידיעת המשטרה.

בדומה להיבטים נוספים מן המשפט הפלילי, המנעד של סוגי העבירה הוא רחב, ועליו נדון בהרחבה במאמר הבא.

עבירת תקיפה

עבירת תקיפה היא העבירה הבסיסית ביותר, אשר עלולה להוביל לעונש של עד שנתיים מאסר בפועל.

עבירת תקיפה בכללותה מתרחשת כאשר אדם מפעיל כוח כנגד אדם אח בין שאם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, וזאת מבלי שהאדם שבו התקיימה הנגיעה הפיזית, הסכים לכך. חומרתה של עבירת אלימות שכזו, כמו בכל עבירה מקבילה לה, תחושב על-פי הנסיבות וכן התוצאה באם נגרמה או לא נגרמה חבלה.

חומרת הענישה יכולה לעלות גם באם מדובר בתקיפתו של עובד ציבור, דוגמת שוטר שמותקף בעת שירותו.

גרימת חבלה

כאמור, אחד מן ההיבטים המרכזיים שייבחנו על-ידי גורמי אכיפת החוק, הוא לא רק הנסיבות שהובילה לתקיפה, כי אם תוצאותיה הסופיות.

באם עבירת תקיפה תוביל לחבלה ממשית, הרי שמשנתיים מאסר בפועל, מידת חומרת הענישה עלולה להגיע גם לשש ואף שבע שנות מאסר בפועל.

בין ההיבטים שנבחנים היא באם התקיפה התבצעה בידיים או באמצעות נשק חם או קר. באם נגרמה פציעה בפועל או שמא אף חבלה שסכנה את חייו של האדם שהותקף או אף הובילה לנכות זמנית או קבועה.

במקרים שכאלו, הרי שהמחוקק מבקש לקיים הרתעה מחמירה אל מול העוברים על החוק ואשר מסכנים את הציבור. על כן, ענישה שכזו יכולה להגיע לעד ל-10 ועד 14 שנות מאסר בפועל.

נסיבות

נסיבותיה של עבירת האלימות אף הן יכולות לתת את הטון על מידת החומרה והענישה בה תנקוט המדינה.

יצוין כי עבירת אלימות על עובר אורח תוביל לענישה פחותה באופן יחסי אל מול עבירת אלימות כלפי קטין או כאשר אחראי תוקף ומתעלל בילדיו.

כמו כן, עבירות אלימות כנגד עוברי אורח לאור השתתפות בקטטה או סכסוך מתמשך, תגרור ענישה פחותה יותר מאשר עבירת אלימות שהתקיימה לנוכח נסיבות דוגמת שוד. במקרים כאלו הרי שהמדינה עלולה לנקוט בצעדים חריפים במיוחד ולשלוח את מבצע העבירה אל שנים רבות מאחורי סורג ובריח. הטווח נע בין 15 ל-20 שנות מאסר בפועל.

חשיבות הייעוץ עם עו"ד

התייעצות עם עורך דין פלילי יכולה בהחלט לקבוע את הטון בכל הנוגע למידת חריפותו של העונש. הוכחת הנסיבות או הפרחת הנסיבות, כמו גם הוכחת מידת החומרה של החבלה שנגרמה לאדם שהותקף, כל אלו יכולים לשנות באופן ניכר את הענישה.